Onze doelstelling is: door het inkopen in Afrika, export naar de Benelux en de Nederlandse Antillen en het aldaar vermarkten van Afrikaanse artikelen, èn verwante activiteiten die ons kunnen steunen in onze doelstellingen, alle betrokkenen middelen van bestaan geven en culturen dichterbij elkaar brengen.
De artikelen kunnen cultuuroverbruggend zijn door hun functie (muziekinstrumenten, kleding of iets van enig praktisch nut), symbolische waarde (schoonheid, andere zienswijze of een vorm van naieve benadering), gebruikswaarde (zoals kruiden en grondstoffen) of minstens herkenbaar zijn als Afrikaans door het gebruik van materialen of wijze van bewerking.
Door eerlijk en met respect te handelen beogen wij tevens meer kennis te kunnen maken met Afrika en Afrikaanse culturen, en culturen die door hun ‘roots’ daar verbondenheid mee hebben.
Door het delen en uitdragen van verkregen kennis en ervaringen, trachten wij deze culturen dichter bij elkaar te brengen en zo mogelijk samenwerking en ontwikkeling -zoals onderwijs- te bevorderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back